Bestuur en commissies

Onderstaand treft u een overzicht van de diverse commissies. Onze golfclub wordt door en voor onze leden bestuurd en onderhouden.  Wilt u zich ook aanmelden als vrijwilliger bij een van de commissies? Neem dan contact op met de voorzitter van deze commissie, of via het secretariaat. Uw hulp en inzet wordt zeer gewaardeerd.

Bestuur

Voorzitter – M. Schmidt
voorzitter@golfclubduurswold.nl

Secretaris – O. van Bruggen
secretaris@golfclubduurswold.nl

Penningmeester – R. Tepper
penningmeester@golfclubduurswold.nl 

Bestuurslid – G. Bouwhuis
-GEO clubconsul
-Old Grand Dad clubconsul
-Baancommissaris

Bestuurslid –  L. Sijtsema
-Jeugdcommissie
-Coördinator marshals

Stichting Handicart

P. Meijer – clubconsul

p-j-meijer@home.nl

Regel- en handicap commissie

T. Falke

A. de Goed

J. van Leeuwen

J. Blaauw

handicap@golfclubduurswold.nl

Baan commissie

G. Bouwhuis

J. Hoekstra

R. Coolman

P. Holstvoogd (hfd greenkeeper)

A. Steenbergen

J. Huisman 

baancommissie@golfclubduurswold.nl

Horeca commissie

A. Timmer

G. Storms 

C. Hillemans

horeca@golfclubduurswold.nl

PR commissie

E. Linneman

H. Boersma

L. Sijtsema

K. Osse

prcommissie@golfclubduurswold.nl

Wedstrijd commissie

E. R. Tepper

T. Osse

P. Meijer

J.P. Wildeman

A. Pouw

wedstrijd@golfclubduurswold.nl

Jeugd commissie

A. Siccama

B. Weitz

T. Osse

L. de Hek

jeugd@golfclubduurswold.nl

Technische commissie

A. Lenting

M. Ampak

tc@golfclubduurswold.nl

Website

O. van Bruggen

P. Jurjens

R. Jurjens

webmaster@golfclubduurswold.nl

Redactie clubblad

P. Jurjens

K. Fongers

J. Grol

G. van Wifferen

R. Jurjens (opmaak)

redactie@golfclubduurswold.nl

GEO team

G. Bouwhuis

J. Hoekstra

A. van der Bilt

P. Holstvoogd 

A. Steenbergen

P. Dietvorst 

baancommissaris@golfclubduurswold.nl