Local rules

m.i.v. 1 januari 2019

• Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of palen met witte kop. Ook terras en clubhuis zijn buiten de baan.
• Gebied begrensd door groene palen met witte kop is buiten de baan en verboden speelzone en de speler moet deze belemmering ontwijken volgens R.16-1f (2).
• Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis links van of achter de green van hole 6 mag de speler met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de dropzone binnen 2 stoklengtes vanaf bordje DZ, rechts achter de green. De dropzone is een ontwijkoptie volgens R 14.3.
• Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone (R.2.4). Indien er sprake is van belemmering door een aangepaalde boom moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R. 16.1f.
• Grond in bewerking is gemarkeerd met blauwe paaltjes of blauwe lijnen. Is er sprake van belemmering, moet de speler deze zone ontwijken volgens R 16.1.
• Alle greppels en slenken die niet zijn afgebakend met rode of gele palen zijn deel van het algemeen gebied en zijn geen hindernissen.
• De hindernis links van hole 3, gemarkeerd met rode palen, strekt zich oneindig uit in westelijke richting.
• Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler met bijtelling van twee strafslagen een bal droppen, volgens de procedure van de plaatselijke regel zoals die is omschreven in het document op het infobord in het clubhuis. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als er een provisionele bal is gespeeld. (Zie onder voor nadere toelichting)

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Gedragsregels
Het betreden van verboden speelzones, gemarkeerd met groene palen met witte kop, is niet toegestaan op straffe van verwijdering van de baan of uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd.
U wordt verzocht:
• Het baanpersoneel voorrang te verlenen.
• Publicatieborden met baaninformatie te raadplegen.
• De aanwijzingen van een marshal en/of baanpersoneel op te volgen.
• Spelers van een ronde over 18 holes hebben op hole 10 (1) voorrang op spelers die beginnen aan een ronde. Bij drukte doen wij een beroep op uw hoffelijkheid   en dient er te worden ‘geritst’.

Afstandspalen
Afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.

Toelichting plaatselijke regel: Bal niet gevonden of buiten de baan

Plaatselijke regel bij bal verloren of buiten de baan.

Let op: Deze plaatselijke regel geldt niet tijdens een wedstrijd van de NGF-competitie!

Vanaf 1 januari 2019 mag op golfbaan Duurswold een plaatselijke regel worden toegepast bij een verloren bal of bal buiten de baan. De volledige tekst van deze regel luidt:

Als de bal van een speler niet is gevonden of het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand.

Met bijtelling van twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke of een andere bal droppen in deze dropzone ( zie Regel 14.3).

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

  • Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt of de grens van buiten de baan heeft gekruist.
  • Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole, die wordt gespeeld, dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal ligt, maar niet dichterbij de hole.

“Fairway” betekent elk grasgebied, dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten.

Overal tussen:

  • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal en
  • een lijn van de hole door het fairway referentiepunt en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn.

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

  • deze moet in het algemene gebied zijn en
  • niet dichterbij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

  • dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld
  • dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden voor het eind van de 3 minuten zoekperiode.

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

  • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis of
  • als de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid ook gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding met een plaatselijke regel: Algemene straf volgens Regel 14-7a