Paul, Ab en Gerrit waren zaterdag 27/06 vroeg uit de veren om bij de waterpomp een aansluiting te maken op de persleiding voor beregening van de par 3. Tevens wordt er een meter geplaatst om de hoeveelheid beregening te monitoren.